TCAS : 2565
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รอบ 1 : Portfolio

รับสมัคร :  1 พฤศจิกายน 2564 - 7 มกราคม 2565

รอบ 2 : Quota

รับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

รอบ 3 : Admission

รับสมัคร : 2 - 10 พฤษภาคม 2565

รอบ 4 : รับตรง

รับสมัคร : 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565